Oktober är Global Diversity Awareness Month - ett bra tillfälle att skapa, stärka och öka medvetenheten kring mångfald och inkludering. 

 

 

We are Keller
Vi har en lika lång som framgångsrik historia på Keller av passion, engagemang och entusiasm från alla tusentals människor som arbetar för oss runt om i världen. Vi vill att alla ska känna värdefulla, hörda och uppskattade oavsett bakgrund, identitet och omständigheter. Vi vidtar aktivt åtgärder för att främja mångfald och inkludering i vårt företag och i byggbranschen. "Global Diversity Awareness Month" är ett tillfälle att reflektera över framsteg, dela berättelser, ta lärdom och uppmuntra alla att fortsätta att vara just den de är.
Graeme Cook
Group People Director
Published on