Jetinjektering är en grundförstärkningsmetod där solida pelare skapas i jorden genom att jord eroderas bort med en jetstråle och ersätts med cementsuspension.

Injektering

Vanligt användningsområde

Grundläggning genom underpinning
Stödkonstruktioner eller inkapsling av föroreningar
Tätning mellan spont och berg för att förhindra grundvattensänkning

Process

Jetpelarna installeras genom att en borrstång borras ner i jorden. Längst ner på borrstången sitter jetpelarmunstycken som förskär jorden med högt tryck, upp emot 400 bar. Borrslammet med den dåliga jorden trycks upp längs borrstången och kan sedan pumpas till avsedd plats. Hålrummet som skapas ersätts med cementsuspension, alltså bindemedel och vatten, direkt eller genom flera jetmunstycken. Borrstången kan utrustas med hammare för att ta sig igenom berg, block eller grundläggningsrester ned till avsett djup, vilket gör att metoden kan användas i grundförhållanden där andra metoder inte fungerar.

Installationsparametrarna kan anpassas för att uppfylla de krav som finns för konstruktionen såsom diameter, hållfasthet och täthet. Beroende på jord och installationsparameterar är det möjligt att uppnå pelardiametrar från 1-4 meter samt tryckhållfasthet mellan 2 till 25 Mpa. Installationsdjupet är upp till 80 meter.

Jetinjektering är jämförelsevis med andra grundläggningsmetoder mycket tyst och kan lätt komma åt i trånga begränsade utrymmen. Metoden fungerar i de flesta jordar, alltifrån från blöt lera till packad sprängsten. Flexibel metod som är tillämplingsbar vid flertalet grundläggningsproblem till exempel till att reducera sättningar, öka stabiliteten eller för att täta geotekniska konstruktioner.

Fördelar

Applicerbar i de flesta grundförhållanden
Flexibel metod tillämpligsbar i begränsade utrymmen och runt hinder i mark
God kontroll på processen med möjlighet till att förstärka specifika områden eller jordlager
Ofta tidseffektivt
Kan vanligtvis göras utan att störa normal anläggningsdrift
Snabb och enkel etablering samt demobilisering

Kvalitetssäkran

Med 40 års erfarenhet av att arbeta världen över har Keller sett och slutfört fler jetinjekteringsprojekt än någon annan entreprenör i världen. Därutöver ständiga teknikförbättringar, till exempel Kellers egenutvecklade metod för att bestämma pelardiameter: Acoustical Column Inspector, ACI, som försäkrar att projektkraven uppfylls.