Jetinjektering är en grundförstärkningsmetod där en hård pelare skapas i jorden genom att sämre jord eroderas bort med en jetstråle och ersätts med cementsuspension.

Jetinjektering

Vanligt användningsområde

Ofta den föredragna lösningen i situationer som kräver kontroll av grundvatten eller schaktning av lös jord
Grundläggning genom ”underpinning”
Stödkonstruktion eller inkapsling av föroreningar
Tätning mellan spont och berg för att förhindra grundvattensänkning

Process

Jetpelarna installeras genom att en borrstång borras ner i jorden. Längst ner på borrstången sitter jetpelarmunstycken som förskär jorden med högt tryck, upp emot 400bar. Borrslammet med den dåliga jorden trycks upp längs borrstången och kan sedan pumpas till avsedd plats. Hålrummet som skapas ersätt med cementsuspension (bindemedel + vatten) direkt eller genom flera jetmunstycken. Borrstången kan utrustas med hammare för att ta sig igenom berg, block eller husgrunder ner till avsett djup vilket gör att metoden kan användas i förhållanden där andra metoder inte fungerar.

Installationsparametrarna kan anpassas för att uppfylla de krav som finns för konstruktionen såsom diameter, hållfasthet och täthet. Beroende på jord och installationsparameterar är det möjligt att uppnå diametrar från 1m upp till 4m samt tryckhållfasthet mellan 2 till 25Mpa. Installationsdjupet är upp till 80m.

Jetinjektering är jämförelsevis med andra grundläggningsmetoder mycket tyst och kan med lätthet komma åt i trånga utrymmen. Metoden fungerar i de flesta jordar från blöt lera till packad sprängsten. Dess flexibelt gör att den kan lösa de flesta grundläggningsproblem då den kan användas både till att reducera sättningar, öka stabiliteten i jorden eller för att täta geotekniska konstruktioner.

Fördelar

Kompatibel med alla jordtyper i alla injekteringssystem, även silt och lera
Möjligheten att konstruera jetpelare i begränsade utrymmen och runt underjordiska hinder ger en unik designflexibilitet
Utrustning med låg takhöjd möjliggör konstruktion av jetpelare i begränsade utrymmen, som källare
Kan förstärka på specifika jordlager på djupet utan att behöva bearbeta jordlager ovan
Kan ofta resultera i tidsbesparingar
Kan vanligtvis göras utan att störa normal anläggningsdrift
Mobil kringutrustning minskar tid och kostnader för mobilisering och demobilisering

Kvalitetssäkran

Med 40 års erfarenhet av att arbeta över hela världen har Keller sett och slutfört fler jetinjekteringsprojekt än någon annan entreprenör i världen.

Därutöver ständiga teknikförbättringar, till exempel Kellers egenutvecklade metod för att bestämma kolumndiameter: Acoustical Column Inspector, ACI, som försäkrar att projektkraven uppfylls.