Borrade pålar, kan utföras med eller utan permanent foderrrör i dimensioner mellan ca 0.6-2.0m. Ett ekonomiskt alternativ vid höga strukturella laster. Beroende på markförhållanden kan borrade pålar antingen installeras torrt i ett öppet borrhål eller vått genom vattenborrning med ett temporärt foderrör eller som CFA-påle, Continuous flight Auger.

CFA piles (auger cast) illustration

Vanligt användningsområde

Fundament
Stödkonstruktioner

Process

CFA eller Continuous flight Auger är en teknik där pålen installeras genom att jordmassorna in-situ skruvas upp med en augerborr. Hålrummet som blir kvar fylls direkt upp med bruk genom tippen på augern. På så vis gjuts en påle direkt i marken. Går att utföra med eller utan foderröd. Om foderrör används dras foderröret upp med augern.

Fördelar

Hög strukturell kapacitet
Få arbetsmoment