Till skillnad från KC-pelare utförs blandningsprocessen med ett cementbaserat bruk. Metoden är applicerbar i ett stort spektra av jordtyper men framförallt i sandiga jordar.

Wet soil mixing illustration

Vanligt användningsområde

Markförstärkning för fundament, vägbankar, schaktslänter
Släntstabilisering
Flödesreducerande tätning av schaktgropar

Process

Inblandningen sker såväl när blandningsverktyget penetrerar jorden på vägen ner som när det dras tillbaka upp. Utformas som enskilda pelare, rader av överlappande pelare eller blockstabilisering och anpassas till önskad hållfasthet och styvhet efter förstärkning.

Fördelar

Högre hållfasthet än kalkcementpelare
Går utföra i sandiga jordar