En kostnadseffektiv lösning för jordförstärkning, i synnerhet när stora volymer av mycket lös jord med hög vattenkvot ska stabiliseras. Metoden är vanligt förekommande i organisk jord och muddermassor.

Vid stabilisering blandas materialet mekaniskt och stabiliseras med torrt bindemedel med möjligt förstärkningsdjup ner till 5-6m.

Masstabilisering

Vanligt användningsområde

Ökad bärförmåga
Reducera sättningar
Öka stabiliteten
Binder föroreningar i jordlager

Process

Masstabilisering utförs vanligen i förutbestämda celler i storleksordningen 4 x 4 meter. Normalt blandas cellerna intill varandra för att bilda en hundraprocentig masstabiliserad zon, alla med en beräknad inblandningsmängd för att uppnå erfordrad hållfasthet och styvhet.

Möjligheten att stabilisera jordar med masstabiliseringsmetoden varierar väldigt mycket beroende på jordtyp, hållfasthet, vattenkvot, plasticitet, jordlagerföljd och struktur. Organisk jord och torv kan ofta stabiliseras men laboratorietester rekommenderas alltid före projektering.

Laboratorieanalyser utförs innan produktion för att bestämma blandningsmetod, inblandningsenergi samt bindemedelsmängd. Keller har utvecklat egen utrustning och mjukvara för realtidsstyrning och övervakning av blandningsparametrar under blandningsprocessen.Provning av masstabiliserad jord utförs med förborrad kalkpelarsondering (FKPS).

 

Fördelar

Tyst och vibrationsfritt
Minimalt spill
Kan utföras vid låga temperaturer
Kostnadseffektiv
Flexibel i tillämpning och utformning
Ersätter dyrare djupa grundläggningsmetoder
Reducerad tidsåtgång för konsolidering