Massblandning, eller masstabilisering är en markförstärkningsteknik som förbättrar svag eller lös jord genom att mekaniskt blanda jorden med antingen våt injekteringsbruk, eller torrt cementbindemedel.

Vanligt användningsområde

Ökad bärkapacitet
Minska sättningar
Öka stabiliteten
Binda föroreningar in situ

Process

Masstabilisering konstrueras vanligen i förutbestämda ”block” i storleksordningen 4m x 4m. Normalt blandas blocken intill varandra för att bilda en 100% masstabiliserad zon, alla med en beräknad hållfasthet och styvhet.

Kapaciteten att stabilisera jordar varierar väldigt mycket beroende på jordtyp, hållfasthet, vatteninnehåll, plasticitet, jordlagerföljd och struktur. Organisk jord och torv kan ofta stabiliseras, men laboratorietester rekommenderas alltid före projektering.

Metoden är möjlig till djup upp till 5m till 6m.

Hinder i mark schaktas bort i förväg innan masstabiliseringen.

Laboratorieanalyser utförs innan produktion för att bestämma blandningsmetodik, energi och bindemedelsmängd. Keller har utvecklat egen utrustning och mjukvara för realtidsstyrning och övervakning av blandningsparametrar under blandningsprocessen. Prover tas under produktion och härdas i en kontrollerad miljö för provning.

Fördelar

Tyst och vibrationsfritt
Miljövänlig eftersom den använder lättillgängliga material
Nästan inget spill
Kan utföras vid låga temperaturer
Ekonomisk
Kan ersätta dyrare djupa grundläggningsmetoder
Flexibel i applikationen
Minskar byggtiden

Kvalitetssäkran

Kvaliteten kontrolleras och säkerställs genom installationsprotokoll och via relevanta laboratorie- och fältundersökningar. 

Avancerad kärnborrning och andra fältprovningsmetoder kan också användas för att få prov, samt för att kontrollera kontinuiteten och styvheten hos den stabiliserade jorden. Valet av lämpliga verifieringsmetoder beror på deras relevans, precision och användbarhet i förhållande till syftet för masstabiliseringen och de projekterade egenskaperna för den stabiliserade jorden.