man in yellow jacket with keller logo on the back

Uppförandekod

Vår uppförandekod sätter upp normer för det beteende vi förväntar oss av all vår personal.
Vår uppförandekod sätter upp normer för det beteende vi förväntar oss av all vår personal.
Vår uppförandekod sätter upp normer för det beteende vi förväntar oss av all vår personal.
Vår uppförandekod sätter upp normer för det beteende vi förväntar oss av all vår personal.
Läs mer
Keller employee laughing in the office

Värderingar

Våra värderingar av integritet, samarbete och kvalitet är nyckeln till hur alla Keller-företag arbetar runt om i världen.
Våra värderingar av integritet, samarbete och kvalitet är nyckeln till hur alla Keller-företag arbetar runt om i världen.
Våra värderingar av integritet, samarbete och kvalitet är nyckeln till hur alla Keller-företag arbetar runt om i ...
Våra värderingar av integritet, samarbete och kvalitet är nyckeln till hur alla Keller-företag arbetar runt om i världen.
Läs mer
Freddie med hörselkåpor

Hälsa och Säkerhet

Vi anser att ingen ska skadas på grund av vårt arbete och vi är engagerade i att uppnå en arbetsmiljö fri från olyckor.
Vi anser att ingen ska skadas på grund av vårt arbete och vi är engagerade i att uppnå en arbetsmiljö fri från olyckor.
Vi anser att ingen ska skadas på grund av vårt arbete och vi är engagerade i att uppnå en arbetsmiljö fri från ...
Vi anser att ingen ska skadas på grund av vårt arbete och vi är engagerade i att uppnå en arbetsmiljö fri från olyckor.
Läs mer
Diverse Keller team on site

Mångfald och inkludering

Vår personal är vår största styrka och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå framgång över tid.
Vår personal är vår största styrka och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå framgång över tid.
Vår personal är vår största styrka och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå framgång över ...
Vår personal är vår största styrka och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå framgång över tid.
Läs mer
Female Keller engineer working on a rig at Renchen in Germany

Kvalitet

Vi sträver efter att alltid prestera bra och ständigt förbättra våra produkter, tjänster, system och processer i strävan ...
Vi sträver efter att alltid prestera bra och ständigt förbättra våra produkter, tjänster, system och processer i strävan efter ...
Vi sträver efter att alltid prestera bra och ständigt förbättra våra produkter, tjänster, system och processer i ...
Vi sträver efter att alltid prestera bra och ständigt förbättra våra produkter, tjänster, system och processer i strävan ...
Läs mer
father and son holding hands

Hållbarhet

Uppnå lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar positivt till samhället, ekonomin och miljön.
Uppnå lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar positivt till samhället, ekonomin och miljön.
Uppnå lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar positivt till samhället, ekonomin och miljön.
Uppnå lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar positivt till samhället, ekonomin och miljön.
Läs mer