Vi är kända och respekterade för våra höga standarder för rättvisa, integritet och ärlighet i våra relationer med våra anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter och samhället.

Eftersom detta är så viktigt, har vi en uppförandekod som anger våra minimi förväntningar på alla anställda, oavsett vart de befinner sig. Det visar våra kunder och andra intressenter att de kan lita på oss att upprätthålla högsta standard för ärlighet, rättvisa och integritet. Det hjälper till att se till att vi arbetar på ett sätt som vi kan vara stolta över och göra val som fortsätter att göra oss framgångsrika.

Kärnan i vår kod är den enkla etos att vi alltid följer lagen. Det finns sedan nio principer som styr hur vi arbetar:

Keller Think Safe logo on site

Håller alla friska och trygga

Vi anser att ingen ska skadas till följd av något arbete vi gör - alla förblir säkra och mår bra.

Employees from around the globe at a videoconference

Stödjer anställdas rättigheter och dess mångfald

Vi värdesätter, stödjer och skyddar individens rättigheter och dess värdighet och mångfald i arbetslivet  - så att vi alla behandlas med respekt.

Korsvägen operatörer

Upprätthåller etiskt och ärligt beteende

Vi är alltid ärliga, agerar med integritet och följer lagen - så alla litar på oss.

Man in safety boots walking a line

Håller oss fria från mutor och korruption

Vi ser alltid till att vi är fria från mutor och korruption - så alla vet att våra beslut fattas av rätt skäl.

Keller's intranet on a mobile phone

Håller vår kommunikation öppen och ansvarsfull

Vi kommunicerar öppet, ärligt, tydligt och ansvarsfullt.

Working in the city centre

Arbetar i samhället

Vi agerar ansvarsfullt och respektfullt mot våra samhällen eftersom vi är en del av dem.

Installing foundations for a wind farm

Skyddar vår miljö

Vi respekterar och minimerar vår miljöpåverkan så vi värnar om framtiden.

Employees discussing Ritz Carlson project

Står upp för vad som är rätt

Vi säger alltid ifrån när vi tror att våra principer undermineras.

On site with a customer

Levererar utmärkt kundservice och arbeta med våra leverantörer för att säkerställa att våra standarder följs

Vi arbetar för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar så att de jobbar med oss om och om igen. Vi ser till att vi bygger konstruktiva relationer med våra leverantörer och att de förstår våra principer och de standarder vi arbetar för.