Vi är kända och respekterade för vår höga norm för rättvisa, integritet och ärlighet i våra relationer med våra anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter och samhället.

Eftersom detta är viktigt för oss har vi en uppförandekod som anger våra lägsta förväntningar på alla våra kollegor, oavsett var vi befinner oss i världen och oavsett vilket Keller-företag vi arbetar för. Med detta visar vi våra kunder och andra intressenter att de kan lita på att Keller upprätthåller högsta norm för ärlighet, rättvisa och integritet. Vårt förhållningssätt säkerställer att vi arbetar på ett sätt att vara stolta över och göra rätt val för fortsatt framgång.

Kärnan i vår kod är att vi alltid följer lagen. Det finns nio principer som styr vårt arbete:

Keller Think Safe logo on site

Håller alla friska och trygga

Keller anser att ingen ska komma till skada till följd av det arbete vi utför

Employees from around the globe at a videoconference

Stödjer rättighet och mångfald

Keller värdesätter, stödjer och skyddar individens rättighet och mångfald hos vår personal

Korsvägen operatörer

Etiskt och ärligt beteende

Keller följer alltid lagen, är alltid ärliga och agerar med integritet

Man in safety boots walking a line

Fria från mutor och korruption

Keller försäkrar sig alltid om att vi håller oss fria från mutor och korruption

Keller's intranet on a mobile phone

Öppen och pålitlig kommunikation

Keller kommunicerar öppet, tydligt och ansvarsfullt

Working in the city centre

Ansvarsfullt arbete i samhället

Keller agerar ansvarsfullt och med respekt i det samhälle vi arbetar i

Installing foundations for a wind farm

Skyddar och respekterar miljön

Keller respekterar och minimerar vår miljöpåverkan för att värna om framtiden

Employees discussing Ritz Carlson project

Står upp för vad som är rätt

Keller säger alltid ifrån när vi tror att våra principer undermineras

On site with a customer

Levererar förstklassig kundservice

Keller strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar så att de väljer att arbeta med oss igen

 

Modernt slaveri och människohandel

Vi förväntar oss att alla våra anställda och de som arbetar för eller genom oss ska följa lagen samt alltjämt agera etiskt i enlighet med vår uppförandekod. I detta uttalande anges de åtgärder vilka vi vidtagit och även fortsättningsvis följer, för att sörja för att modernt slaveri eller människohandel inte äger rum i vår verksamhet eller i någon del av vår leverantörskedja.