Varför jobba på Keller?

Vi har en familjär entreprenörskultur med alla möjligheter till personlig utveckling och karriär. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter och lärande genom arbete. Vi är stolta över att ha knutit några av de bästa och skickligaste medarbetarna i branschen till oss.

Lärande och utveckling

Vi erbjuder nya kunskaper, utbildningsmöjligheter och lärande genom arbete.
Vi erbjuder nya kunskaper, utbildningsmöjligheter och lärande genom arbete.
Vi erbjuder nya kunskaper, utbildningsmöjligheter och lärande genom arbete.
Vi erbjuder nya kunskaper, utbildningsmöjligheter och lärande genom arbete.
Läs mer

Vår arbetsmiljö

Trots vår globala företagsstorlek har vi en familjär entreprenörskultur.
Trots vår globala företagsstorlek har vi en familjär entreprenörskultur.
Trots vår globala företagsstorlek har vi en familjär entreprenörskultur.
Trots vår globala företagsstorlek har vi en familjär entreprenörskultur.
Läs mer

Bra skäl att arbeta på Keller:

Utmanande projekt

Vi har förmånen att med den senaste utrustningen och tekniken få vara en del av några av de mest spännande och utmanande projekten i den geotekniska världen.

Lärande och utveckling

Vi erbjuder möjlighet att lära genom arbete på högprofilerade geotekniska projekt och strukturerade utbildnings- samt utvecklingsmöjligheter utformade för att coacha våra medarbetare till full potential.

Keller employees learning on site

Ansvarsfullt ansvar

Våra chefer tilldelas betydande ansvar från ett tidigt skede i sin karriär. De flesta finner det är mycket motiverande och det hjälper oss att attrahera och behålla några av branschens bästa talanger.

Belöning och erkännande

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, förmåner och för många positioner prestationsrelaterade incitament. Bra prestationer känns igen på en mängd olika sätt, inte bara genom vårt belöningssystem.

Hälsa och välbefinnande

Vi vill att varje person som arbetar för  eller med oss ska åka hem säkert efter varje arbetsdag. Vår styrelse och företagsledning fokuserar ständigt på att uppnå vår vision om noll skador och ohälsa.

Socialt ansvarstagande

Vi känner till de områden där vår verksamhet påverkar samhället och där vi har ansvarsområden som sträcker sig utöver vårt ekonomiska resultat. Dessa gäller säkerhet, miljö, vår roll som arbetsgivare och i det samhälle där vi utför vårt arbete.

Internationell karriär

Keller Grundläggning är en del av The Keller Group med närvaro i drygt 40 länder över sex kontinenter. För begåvade ambitiösa personer med ett globalt tänk kan vi erbjuda internationell karriär.

Keller India employees on site

Lärande organisation

Samarbetsanda och ständiga förbättringar gör oss till en lärande organisation. Utveckling och transmission av teknik mellan våra regioner och företag ger våra ingenjörer tillgång till det bredaste utbudet av lösningar och möjligheter att fortsätta sitt tekniska lärande.

Familjär entreprenörskultur

Samtidigt som vi är en del av en större grupp har vi också en familjeorienterad entreprenörsanda.

Gör skillnad

Trots att vårt bidrag oftast är osynligt berör det arbete Keller utför nästintill alla aspekter av det moderna livet. Vi hjälper till att skapa infrastrukturen för byggnaderna i hjärtat av våra samhällen över hela världen.

Rättvisa anställningsvillkor

Vi engagerar oss i att skapa en arbetsmiljö där var medarbetare främjas enkom på grundval av sina meriter och sitt personliga bidrag. Fritt från diskriminering och trakasserier. Vi värdesätter mångfald och individuella skillnader och tror att vår inkluderande kultur hjälper verksamheten att fortsätta växa som en stark, dynamisk och innovativ organisation.