Det är ofta önskvärt att förhindra förflyttning av föroreningar i marken eller att det sipprar ut från dammar eller skyddsvallar. Keller Grundläggning har ett brett utbud av metoder som kan anpassas för att bilda lämpliga tätande eller avskärmande barriärer.