Ett effektivt system som används i samband med jetinjektering för att avsevärt minska volymen av returflödet och därmed minska beställarens kostnader för transport och deponering av massor.

Halocrete® Ett registrerat varumärke som tillhör Keller sedan 2017 som en förlängning av Soilcrete®, vilket är en metod för sanering av förorenade klorerade kolväten. Processen, som bygger på jetinjekteringsmetoden, innebär att man tillsätter en kemisk reaktant till injekteringsslurryn vilken bryter ner föroreningen i jorden samtidigt som jordens materialparametrar förbättras.

Returflöde

Vanligt användningsområde

Arbetsplatser med höga kostnader för masshantering eller logistiska problem vid masshantering

Process

Systemet består av ett flertal olika delar, siktar och sandfång som tillsammans separerar fast material från vatten samtidigt som processvatten kan återanvändas.

 

Fördelar

Reducerar mängden massor att transportera till deponi
Miljösmart