Grävpålar är platsgjutna betongpålar med en armeringskorg och har många användningsområden inom grundläggning och anläggning. Det är en kostnadseffektiv grundläggningsteknik, framförallt vid höga strukturella belastningar och skarpa toleranskrav gällande sättningar.

Grävpålar går att utföra i alla typer av jord.

Bore piles drilled shafts cased

Vanligt användningsområde

Tunnlar, väg- eller brobyggnation
Stödkonstruktion

Process

Ett foderrör installeras och röret töms på material med en auger. Om hålet kräver stöd för att förbli öppet kan ytterligare ett foderrör installeras där exempelvis bentonit appliceras. En armeringskorg i full längd sänks ned i hålet som sedan fylls med betong. Borrade pålar kan borras till djup över 60 m och med diametrar upp till 2,4 m.

Fördelar

Mycket hög lastkapacitet
Olika diametrar tillgängliga
Kan installeras i flertalet grundförhållanden
Minimala sättningar och deformationer
Låg vibration

Kvalitetssäkran

Keller produktsäkrar kvaliten genom bland annat top-downsystem, integritetstest, digital registrering samt loggning av installationsparametrar.