Stag överför dragbelastningar och består av ett förankringshuvud, en fri längd och en förankringslängd. En stor fördel i en schaktgrop där krav ställs på mycket små horisontella deformationer.

Stag

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion
Tillfällig eller permanent släntstabilisering
Förankring för permanenta konstruktioner

Process

Ett borrhål utförs till avsedd diameter och längd och, fylls med cementinjektering. Sedan installeras ankaret, lonor eller stage med fri och förankrad längd.

Vid behov kan efterinjektering kan utföras efter några timmar. Därefter installeras förankringshuvudet och staget förspänns till projekterad last.

Fördelar

Förspänning minskar rörelse i stödstruktioner
Kan utföras i alla typer av jordar
Minskar påldiameter, längd och avstånd

Kvalitetssäkran

Keller har installerat förankringar i många år och utvecklar ständigt förfinade tekniker för att uppnå bättre prestanda. Provning och övervakning utförs löpande för att säkerställa installation av hög kvalitet.