Stag överför dragbelastningar och består av ett förankringshuvud, en fri längd och en förankringslängd. En stor fördel för en schaktgrop där krav ställs på mycket små horisontella deformationer.

Stag

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktioner
Tillfällig eller permanent släntstabilisering
Förankringar för permanenta konstruktioner

Process

Ett borrhål utförs till avsedd diameter och längd och, fylls med cementinjektering. Sedan installeras ankaret (lonor eller stage med fri och förankrad längd). Efterinjektering kan göras efter några timmar om det behövs. Därefter installeras förankringshuvudet, och staget förspänn till projekterad last.

Fördelar

Förspänning minskar rörelse stödstruktioner
Kan utföras i alla typer av jordar
Minskar påldiameter, längd och avstånd

Kvalitetssäkran

Keller har installerat förankringar i många år och utvecklar ständigt tekniker för att uppnå bättre prestanda. Provning och övervakning utförs löpande för att säkerställa installation av hög kvalitet.