Stag är en effektiv lösning på stabilitets- och förankringsproblem. Stag består av tre huvudkomponenter: ankarplatta, den fria längden och förankringslängden. Stag kan installeras i de flesta grundförhållanden tack vare ett stort utbud av olika borrverktyg och utrustning. Keller har lång erfarenhet av installation av både temporära och permanenta stag med stänger, självborrande stag, enkelt eller dubbelt korrosionsskydd DCP, linstag eller Single Bore Multiple Anchor, SBMA.

Stag

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion
Tillfällig eller permanent släntstabilisering
Förankring för permanenta konstruktioner

Process

Ett borrhål med avsedd diameter och längd borras och fylls med cementinjektering. Därefter installeras ankaret, lonor eller staget med fri och förankrad längd.

Vid behov kan efterinjektering utföras efter några timmar. Därefter installeras förankringshuvudet och staget förspänns till projekterad last. Beroende på typ kan stag även installeras som självborrande.

Fördelar

Förspänning minskar rörelse i stödstruktioner
Kan utföras i alla jordförhållanden
Böjda stämp och hakar kan undvikas vid bakåtförankring