Markförstärkning
Jordförstärkning

Jordförstärkning ökar lastkapaciteten, minskar sättningar och förbättrat de tekniska egenskaperna i berfintlig jord.

Injektering
Injektering

Keller leads the world in grouting technology with systems for all applications from lifting structures to grouting dam curtains.

Djupa fundament
Djupgrundläggning

Djupgrundläggning krävs när lösa jordar har liten kapacitet att motstå befintlig laster eller förändring av befintlig last. Djupgrundläggning involverar installation konstruktionselement för att överföra laster till starkare underliggande jordlager eller berg.

Jordhållning
Stödkonstruktioner

Stödkonstruktioner stöttar jorden så att den inte rör sig i oönskad riktining.

Instrumentation och övervakning
Instrumentation och övervakning

Keller tillhandahåller system och tjänster för övervakning av säkerhet och stabilitet vid byggnader, schakt, broar, järnvägar, vägar, tunnlar, dammar, vallar och sluttningar. Vi hjälper ägare, infrastrukturoperatörer och byggingenjörer att identifiera och mildra risker, optimera konstruktioner och metoder, samt ser till att dokumentation överensstämmer med gällande regler.