Keller har en bred erfarenhet av att förse energisektorn med säkert arbete och kostnadseffektiva lösningar på grundläggningsproblem

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår design- och konstruktionsavdelning har en geoteknisk lösning för all vidare form av elproduktion samt överföring och distribution
Vår personal och utrustning kommer flexibelt åt på alla byggarbetsplatser
Vi utför ett säkert arbete intill elledningar vid befintliga kraftproduktions- och distributionsanläggningar och följer alla procedurer på säkerhetskänsliga kraftverk