Keller har bred erfarenhet av att förse energisektorn med kostnadseffektiva lösningar på grundläggningsproblem.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Oavsett om det gäller produktion av bioenergi, fossilenergi, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller solenergi, och överföring och distribution, kan vi designa och bygga en geoteknisk lösning för att tillgodose dina behov.
Vår personal och utrustning kan komma åt alla byggarbetsplatser, allt från koleldade anläggningar till kraftledningsmaster i fjällmiljö.
Våra metoder möjliggör att du kan konstruera ditt projekt som planerat även när det måste byggas på dålig mark.
Vi utför vårt arbete säkert intill ledningar vid befintliga kraftproduktions- och distributionsanläggningar.
Våra kvalitetskontroller hjälper till att säkerställa att vi bygger enligt specifikationen.
Vi följer noggrant alla procedurer på säkerhetskänsliga kraftverk.