Keller har gedigen och bred erfarenhet av att förse energisektorn med kostnadseffektiva lösningar på grundläggningsproblem.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Oavsett om det gäller produktion av bioenergi, fossil- eller solenergi, vattenkraft, kärnkraft eller vindkraft samt överföring och distribution, kan Keller designa och bygga en geoteknisk lösning för att tillgodose dina behov.
Vår personal och utrustning kan komma åt alla byggarbetsplatser, från koleldade anläggningar till kraftledningsmaster i fjällmiljö.
Våra metoder möjliggör att du kan konstruera ditt projekt som planerat även när det måste byggas på sämre markförhållanden.
Vi utför vårt arbete säkert intill ledningar vid befintliga kraftproduktions- och distributionsanläggningar.
Våra kvalitetskontroller hjälper till att säkerställa att vi bygger enligt specifikation.
Vi följer noggrant alla procedurer på säkerhetskänsliga kraftverk.