Pålen består av ett skarvbart stålrör vilket förses med en pålsko om slagen samt en topplåt. Beroende på installationsmetod kan pålarna installeras i de allra flesta grundförhållanden.

Stålpålarna kan även användas som foderrör för att stabilisera borrhål. Stålpålar kan fyllas med bruk eller betong och rostskyddsbeläggas om korrosion är ett problem.

Macropile illustration

Vanligt användningsområde

Pålning
Grundförstärkning
Stödkonstruktioner

Process

Beroende på rådande markförhållanden slås eller borras ett stålrör ner till erfordrat djup. Pålen brukfylls vanligtvis eller injekteras om mantelinjekterad. Stålrörspålat verifieras vanligen genom stödvågsmätning (PDA-mätning).

Fördelar

Tillämpningsbar teknik i alla typer av jordar