Pålen består av ett skarvbart stålrör vilket förses med en pålsko om slagen samt en topplåt. Beroende på installationsmetod kan pålarna installeras i de allra flesta grundförhållanden.

Stålpålar kan även användas som foderrör för att stabilisera borrhål. De kan fyllas med bruk eller betong och rostskyddsbeläggas om korrosion är ett problem.

Macropile illustration

Vanligt användningsområde

Pålning
Grundförstärkning
Stödkonstruktioner

Process

Stålrör slås eller borras ner till erfordrat djup beroende på rådande markförhållanden. Pålen fylls med bruk vanligtvis eller injekteras om mantelinjekterad. Stålrörspålar verifieras vanligen genom stödvågsmätning (PDA-mätning).

Fördelar

Tillämpningsbar teknik i alla typer av jordar