Geotechnical solutions to improve bearing capacity
Grundförstärkning
Containment using a slurry cut-off wall
Inkapsling

Fysiska tätnings- eller avskärmningsbarriärer.

Excavation support solutions
Stödkonstruktioner

Möjliggör en säker schakt och förhindrar rörelse och skador på konstruktioner både i och ovan mark.

Geotechnical solutions for marine structures
Marina konstruktioner

Ett komplett utbud av tjänster för den marina marknaden.

Geotechnical instrumentation and monitoring equipment
Instrumentering och övervakning

Övervakning av konstruktions- eller markrörelser samt omgivningspåverkan.

Remediation solutions
Sanering

Grundvatten- och marksanering för att minska föroreningar.

Seepage control solutions
Läckagekontroll

Kontrollera eller förhindra grundvattensänkningar.

Ground stabilisation solutions
Stabilisering

Ett utbud av lösningar för att stabilisera lösa jordar.

Geotechnical solutions for slope stabilisation
Släntstabilisering

Stabiliserar marken i slänter och schakter.