Klart för Grundläggningsdagen 2024 i Stockholm. Vi ser framemot att du ska diskutera eventuella geotekniska utmaningar du kan ställas inför med oss. Kom och besök Keller i vår monter VH01:17.

Ditt Keller Grundläggning-team!

Grundläggningsdagen 2024 Keller Sweden
Published on