Under byggnationer är det ofta nödvändigt att skapa en säker urgrävning och säkerställa att kopplade rörelser inte skadar angränsande konstruktioner eller ledningar. Keller Grundläggning erbjuder flexibla lösningar för att lösa även mycket komplexa stödkonstruktioner för såväl temporära som permanenta schakt.