Vid schakt för exempelvis källare är det nödvändigt att skapa säkra förutsättningar för schaktens framdrift och samtidigt ha kontroll på uppkommna markrörelser så inte dessa skadar angränsande konstruktioner eller ledningar. Keller Grundläggning erbjuder flexibla lösningar genom ett brett produktsortiment för såväl temporära som permanenta stödkonstruktioner.