En injekteringsteknik som bryter upp sprickor i jordlager och fyller dessa med cementbaserat bruk. Metoden är effektiv för att motverka och kontrollera sättningar.

Compensation fracture grouting illustration

Vanligt användningsområde

Häva sättningsskadade byggnader

Process

Ett injekteringsrör förs in i ett förborrat hål under en byggnad eller konstruktionsdel. Bruket injekteras därefter under högt tryck vid strategiska punkter längs borrhålet som framkallar hydrauliskt sprickbildningar i den omkringliggande jorden, vilka omedelbart fylls med bruk. Genom att injektera jorden på detta sätt, samtidigt som noggranna mätningar utförs på relevanta punkter kan man kontrollera hävningen och uppnå den sökta nivån.

Fördelar

Reducerar risk för kommande sättningsskador