Lösa jordar som primärt lera, gyttja och torv komprimeras vid belastning. Denna komprimering, så kallad  sättning, kan leda till skador på infrastruktur. För att undvika skador på befintliga eller kommande anläggningar behöver dessa jordar ofta förbättras om de ska utsättas för belastning. Detta kan innebära att marken stabiliseras eller att man grundlägger för att överföra lasterna till djupare, fastare lager.