Slanka stålrörspålar är pålelement med en diameter under 323 mm. Bärförmågan varierar från låg till relativt hög beroende på dimension och jordtyp de installeras i. Pålarna kan överföra både drag- och trycklaster beroende på installationsmetod.

Slanka stålrörspålar överför last längs hela sin längd och agerar som singulära konstruktionselement. Slanka stålrörspålar kan bestå av enkelrör/foderrör fyllda med betong/bruk eller tomma eller som stålkärnepålar.

Micropålar technique image

Vanligt användningsområde

Fundament
Rörspont

Process

Stålrör som slås eller borrar ner. Om borrade kan de installeras med luft eller vattendriven hammare. Pålarna brukfylls vanligtvis efter installation.

Fördelar

Kan installeras i alla typer av jordar
Enkel installation