Vi anser att ingen ska skadas på grund av vårt arbete eller de tjänster vi tillhandahåller. Vårt yttersta mål är att ha noll incidenter genom effektiv hantering av hälsa och säkerhet i alla delar av vår verksamhet.

Allas ansvar

Vi förstår att säkerhet är allas ansvar. Vi ser till att alla anställda, entreprenörer och tredje man är ordentligt utbildade och känner sig säkra på att utmana och rapportera osäkra metoder. Det är bara genom att arbeta tillsammans och erkänna att vi alla har en roll att spela som vi verkligen kan göra skillnad.

Alla incidenter kan förebyggas

Vi tror att alla arbetsskador kan förebyggas. 

Inga upprepade händelser

Vi strävar alltid efter att eliminera orsakerna till olyckor och risker genom att lära av varje incident så att det aldrig händer igen.

Säkerhetsföreskrifter

Vi ser alltid till att vi har rätt hälso- och säkerhetsstandarder och procedurer på plats, tillsammans med rätt verktyg och utrustning.

Behörighet att sluta arbeta

Vi har alla ett ansvar att säga till när vi ser osäkra aktiviteter och alla har befogenhet att sluta arbeta tills det är säkert utan risk för konsekvenser.

Säkerhetsledarskap

Våra chefer och arbetsledare är ansvariga för våra medarbetares säkerhet och de förväntas ge effektivt ledarskap inom säkerhet.

Tänk säkert, arbeta säkert, gå hem säkert.