Som första entreprenör i norden började Keller Grundläggning djupstabilisera i Sverige redan 1975, och har sedan dess blivit specialister på våra nordiska markförhållanden.

Att leverera projekt i tid, till hög kvalitet, varje gång är det som bygger vårt rykte och gör oss till den lokala entreprenören. Som ett av Kellers globala anslutna företag har vi också den ekonomiska styrkan, kunskapen, kapaciteten och den globala räckvidden att hantera större och mer krävande projekt.

Vår ledning

Möt några av de personer som ansvarar för att hålla oss i framkant i branschen år efter år.
Möt några av de personer som ansvarar för att hålla oss i framkant i branschen år efter år.
Möt några av de personer som ansvarar för att hålla oss i framkant i branschen år efter år.
Möt några av de personer som ansvarar för att hålla oss i framkant i branschen år efter år.
Läs mer

Om Keller Group

Keller Grundläggning är ett Keller-anslutet företag. Med kontor i mer än 40 länder på sex kontinenter är Keller världens största specialistentreprenör inom geotekniska lösningar.