Berginjektering används för att kontrollera grundvattenflöde i berg. Berginjektering utförs med cement, vatten och eventuellt tillsatsmedel. Blandningen är beroende av projektets kravspecifikationer såsom sprickvidder, erforderlig hydraulisk konduktivitet och hållfasthet.

Metoden utförs i förborrade hål med manschetter eller injekteringsrör med slitsar.

 

Cement grouting

Vanligt användningsområde

Förbättring av bergmassans mekaniska egenskaper
Reducering av den hydrauliska konduktiviteten
Bergschakt och tunnlar

Process

Ett antal injekteringspunkter borras utefter ett på förhand planerat schema. Foderrören från borrningen lämnas genom vilka injekteringen av bruk sker med högt tryck. Bruket letar sig ut i bergets sprickor i vilka de härdar. På så sätt erhålls en mer homogen och mindre vattenförande bergmassa.

Fördelar

Reducerar vattenflöde
Går utföra i alla typer av berg