Keller designar och konstruerar kostnadseffektiva geotekniska lösningar för industri- och tillverkningssektorn.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår lokala närvaro under hela byggprocessen hjälper till att säkerställa säkert och effektivt arbete. Detta hindrar också vår närvaro från att störa dina pågående verksamheter.
Våra grundläggningssystem kan tillfredsställa de hårda sättningstoleranser som ställs på känsliga maskiner att fungera enligt specifikationer.
Ofta måste konstruktioner vid industri- och tillverkningsanläggningar utföras med begränsad åtkomst. Vår personal arbetar säkert inom trängda områden i aktiva anläggningar med specialutrustning.
Vi kan mobilisera snabbt till din byggarbetsplats för att stabilisera eftersatta konstruktioner så att din anläggning kan komma tillbaks i produktion.