Keller designar och konstruerar kostnadseffektiva geotekniska lösningar för industri- och tillverkningssektorn.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår lokala närvaro under hela byggprocessen hjälper till att säkerställa ett säkert och effektivt arbete. Vår närvaro förhindrar även från att störa dina andra pågående verksamheter.
Våra grundläggningssystem kan tillfredsställa den hårda sättningstolerans som ställs på känsliga maskiner att fungera enligt specifikation.
Ofta måste konstruktioner vid industri- och tillverkningsanläggningar utföras med begränsad åtkomst. Vår personal arbetar säkert i trånga områden i aktiva anläggningar med specialutrustning.
Vi kan snabbt mobilisera till din byggarbetsplats för att stabilisera eftersatta konstruktioner så att din anläggning kan komma tillbaks i produktion.