Keller designar och konstruerar kostnadseffektiva geotekniska lösningar för industri- och tillverkningssektorn

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår lokala närvaro under hela byggprocessen hjälper till att säkerställa ett säkert och effektivt arbete och stör inte andra pågående verksamheter
Våra grundläggningssystem tillfredställer den hårda sättningstolerans som ställs på känsliga maskiner att fungera enligt specifikation
Vår personal arbetar säkert i trånga områden i aktiva anläggningar med specialutrustning
Vi kan snabbt mobilisera till din byggarbetsplats för att stabilisera eftersatta konstruktioner så att din anläggning kan komma tillbaks i produktion