Stålkärnepålar består av ett permanent stålrör som borras genom jorden ner till bärkraftigt berg, en stålkärna installeras sedan inuti röret. Utrymmet mellan stålröret och stålkärnan fylls med betong.

Lastkapaciteten för stålkärnepålar varierar mellan 400 kN upp till 4000 kN.

Om stålkärnan ingjuts i berg så kan pålen bära både tryck- och draglaster.

Micropålar technique image

Vanligt användningsområde

Fundament, dragbelastad pålning
Dragbelastad pålning

Process

Installeras genom att ett foderrör borras till erfordrat djup. I röret fästs distanser vilka gör att den kommande solida stålkärnan centreras i foderröret. Utrymmet mellan foderrör och kärna fylls med bruk.

Fördelar

Hög strukturell tryckkapacitet
Kan ta upp draglaster