Keller engagerar sig i att bättre förstå vårt bidrag till en hållbar utveckling och för ett kontinuerligt samarbete tillsammans med våra kunder och intressenter för att minska potentiella effekter.

Vad hållbarhet betyder för oss

Vi definierar vad hållbarhet betyder för Keller med fyra P:n

Våra hållbarhetsåtaganden

FN: s hållbara utvecklingsmål syftar till att ta sig an världens största utmaningar och tillhandahålla ett universellt språk för hållbarhet. Det ger också en förståelse för hur de olika projekt och aktiviteter vi utför i Keller bidrar.

Bäst anpassade till vår kärnverksamhet tror vi att vi har störst påverkan på följande åtta mål.

Vår ledarroll

Var dag bor och arbetar människor runt om i världen som är förberedda av Keller.

De bästa lösningarna

Våra tekniker löser individuellt eller i grupp ett brett spektrum av utmaningar inom hela byggsektorn. Från industri-, kommersiella och bostadsprojekt till infrastrukturbyggande för dammar, tunnlar, transport och vattenrening samt projekt för att hantera utmaningar inom miljön.

Det som gör Keller unikt är global styrka med samtidigt lokalt fokus. Vår kunskap om lokala marknader och markförhållanden gör att vi förstår och kan svara på en specifik lokal teknisk utmaning. Vår globala kunskapsbas gör det möjligt för oss att utnyttja en mängd erfarenheter för att hitta den bästa lösningen.

En betydande del av arbetet vinns baserat på Design and Build-anbud med innovativa designlösningar.

Med 10 000 anställda och verksamheter på sex kontinenter har vi medarbetarna, kompetensen, erfarenheten och den finansiella stabiliteten att reagera snabbt, utföra arbetet och genomföra det säkert inom tidsplan.

Genom att koppla samman globala resurser och lokal kunskap kan vi ta oss an de största och mest krävande projekten runt om i världen. Det dagliga arbetet är lika angeläget och sammantaget utför vi 7 000 projekt varje år.

Bevisad historia om hälsa och säkerhet

Vår uppfattning är att ingen ska skadas på grund av något arbete vi utför och strävar efter vision nollvision.

Vi har en dokumenterad meritlista över en av de lägsta olycksfrekvenserna inom vår bransch.

Engagemanget från våra ledare och anställda att tänka säkert, arbeta säkert och åka hem säkert har gett oss såväl erkännande som utmärkelser från både branschorgan och kunder.

Bygga lärande över det geotekniska samhället

Vi är stolta över den ledande roll vi har inom den geotekniska industrin när det gäller att utveckla och dela kunskap och att utveckla övergripande strategier i branschen. Många i vårt team spelar nyckelroller i professionella föreningar och branschaktiviteter runt om i världen och bidrar till branschomfattande specifikationer, riktlinjer och koder.

Via tekniska dokument, seminarier och fältbesök delar våra lokala företag löpande kunskap med andra anställda, kunder och leverantörer. Ett arbetssätt som inte bara främjar vår bransch utan skapar även möjlighet för vår personal att bli erkända och belönade individuellt för sitt bidrag.

Utbildningssamarbete

Personal från hela koncernen håller nära kontakt med partneruniversitet för att utbyta bästa praxis och ge exempel på dess ledande teknik.

Keller driver också ett forskningsprojekt i samarbete med University of Surrey, Storbritannien för att identifiera och driva hållbarhet i alla våra verksamheter.

 

A Keller rig on the Sallanches project

Geotekniska lösningar

För en koldioxidsnål miljö med låg påverkan
För en koldioxidsnål miljö med låg påverkan
För en koldioxidsnål miljö med låg påverkan
För en koldioxidsnål miljö med låg påverkan
Läs mer