Vi är fast beslutna att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar positivt till de sociala, ekonomiska och miljömässiga möjligheter och utmaningar som byggbranschen står inför.

Vi uppnår detta genom att:

  • Se till att våra kunder och personal förstår vårt bidrag till en hållbar ekonomi och att uppmuntra innovation, bästa praxis och kunskapsdelning
  • Mäta och rapportera vårt koldioxidutsläpp från våra aktiviteter
  • Minimera vår påverkan på miljön i linje med nationella regler, praxis och kundernas behov genom att anta ett systematiskt tillvägagångssätt för att kontrollera spill, föroreningskontroll och avfallshantering
  • Där det är praktiskt, införskaffa material, varor och tjänster på ett hållbart sätt med tonvikt på leverantörsdiversitet, rättvis sysselsättning och miljöskydd och andra sociala och etiska kriterier som är lämpliga
  • Ställa in mätbara mål och nyckeltal (KPI) för våra fokusområden
  • Tillhandahålla regelbundna rapporter mot våra övergripande mål samt kommunicerar våra resultat och lärdomar