Keller Grundläggning är aktivt involverat i arbetet med att uppgradera infrastrukturen i hela Sverige. Oavsett om det är transport, järnvägar, tunnlar eller ledningar, tillhandahåller vi geotekniska lösningar för varje unikt projekt.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår förmåga att utforma den mest effektiva geotekniska konstruktionslösningen gör att ägarna ofta gynnas ekonomiskt.
Rätt lösning måste ta hänsyn till projektspecifika förhållanden, till exempel trånga stadsmiljöer.
Vi erbjuder nyckelfärdiga totalentreprenader samt rena utförandeentreprenader.