Keller Grundläggning är aktivt involverat i arbetet med att uppgradera infrastrukturen runt om i hela Sverige. Oavsett om det gäller transport, järnväg, tunnel eller ledning tillhandahåller vi geotekniska lösningar för vart unika projekt.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår förmåga att utforma den mest effektiva geotekniska konstruktionslösningen gör att ägarna ofta gynnas ekonomiskt.
Trånga stadsmiljöer
Totalentreprenad samt utförandeentreprenad