Underpinning utförs med jetinjektering och innebär att man förstärker befintlig grundläggning som inte klarar befintliga eller tillkommande laster. Keller Grundläggning kan tillhandahålla  optimala lösningar för att stärka upp den existerande grundläggningen.