Underpinning ger extra stöd till befintlig grundläggning som inte klarar befintliga eller tillkommande laster. Keller Grundläggning kan tillhandahålla  optimala lösningar för att stabilsera grundläggningen.