Keller tillhandahåller den kommersiella marknadssektorn med geotekniska lösningar för såväl planerade som befintliga strukturer

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vår design- och konstruktionavdelning hittar den optimala lösningen vid djupgrundläggning
Vi utför stabilisering, grundförstärkning eller underpinning med minimal påverkan av omgivningen