Keller tillhandahåller geotekniska lösningar för den kommersiella marknadssektorn för både befintliga och planerade strukturer, inklusive kontorsbyggnader, hotell, distributionscenter, detaljhandel, datacentra och andra strukturer.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Markförbättring används ofta för att möjliggöra ytlig grundläggning på platser som är underlagras av lösa jordlager
Befintliga sättningsbenägna konstruktioner kan stabiliseras, grundförstärkas eller "underpinnas" medan omgivningspåverkan minimeras.
Om djupgrundläggning krävs kan vi designa och konstruera ett system som uppfyller projektets behov.
Vi arbetar effektivt för att slutföra vårt arbete enligt schema så att din byggnad kan konstrueras i tid.