Keller tillhandahåller den kommersiella marknadssektorn med geotekniska lösningar för såväl planerade som befintliga strukturer

Sektorutmaningar vi kan lösa

Markförbättring för att möjliggöra ytlig grundläggning på platser som underlagras av lösa jordlager.
Befintliga sättningsbenägna konstruktioner kan stabiliseras, grundförstärkas eller underpinnas med minimerad påverkan av omgivning.
Designa och konstruera system om projektet kräver djupgrundläggning.
Vi för ett effektivt arbete för att slutföra vårt arbete enligt tidsschema så att din byggnad kan konstrueras i rätt period.