Keller tillhandahåller lösningar för optimal grundläggning för hela den offentliga sektorn

Sektorutmaningar vi kan lösa

Vi beaktar beställarens interna och externa intressenters egen design och konstruktion i valet av den mest lämpliga geotekniska lösningen
Vi har erfarenhet av alla tekniker och förmåga att ändra lösningen i den riktning som projektet fortlöper