Keller kan tillhandahålla lösningar för hela offentliga sektorn.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Offentliga beställare har ett stort antal intressenter, både interna och externa, var och en med sina egna unika krav på design och konstruktion. Alla krav måste beaktas när man väljer den mest lämpliga geotekniska lösningen.
Med erfarenhet av alla tekniker har vi förmågan att ändra lösningen i den riktning som projektet fortskrider.