Keller kan tillhandahålla lösningar för hela den offentliga sektorn.

Sektorutmaningar vi kan lösa

Offentliga beställare har ett stort antal både interna samt externa intressenter, var och en med sin egen design och konstruktion. Dessa msåte samtliga beaktas i valet av den mest lämpliga geotekniska lösningen.
Med erfarenhet av alla tekniker har vi förmågan att ändra lösningen i den riktning som projektet fortlöper.