Tunnelprojekt kräver en mängd olika lösningar för att göra dem säkra att konstruera och samtidigt minimera påverkan på omgivande infrastruktur. Förutom att tillhandahålla lösningar för att förhindra instabilitet, vatteninträngning och skyddsåtgärder, kan Keller Grundläggnig också kvantifiera omgivningspåverkan.