Berlinerspont består av pålar anordnade på ett sätt att det finns ett mellanrum mellan pålarna. Vid behov kan marken mellan pålarna stabiliseras under utgrävningen genom att antingen installera träreglar eller stålplåtar som ligger bakom den utgrävda marken eller genom att bygga en förstärkt betongvägg mot den utgrävda markytan. Alternativt kan injektering utföras före utgrävningen för att stabilisera jorden mellan pålarna.

Vanligt användningsområde

Stabilisering av slänt
Ersätter spont vid installation i grovkornig jord
Stödkonstruktion

Process

Berlinerspont som stöds av förankringar eller stagsystem stöttas ofta av ett hammarband för att fördela lasterna och förhindra att ankare/stagar stansas genom godset. En säkerhetsåtgärd i en osannolik händelse att ett ankare/stag inte skulle klara lasten. Detta hammarband kan konstrueras som en armerad betongbalk eller med hjälp av stålprofiler fixerade på pålarna och ankarna/stagsystemen.

Fördelar

Begränsar belastning från omgivande konstruktion
Mindre vibration under konstruktion

Kvalitetssäkran

För att säkerställa säkerställa placering, vertikalitet och strukturell integritet av våra pålväggar använder vi  den senaste analysmetoderna, tekniken och bästa praxis.