Berlinerspont består av borrade eller slagna pålar, installerade med ett mellanrum. Mellan pålarna installeras vanligen utfackningsplåt vilken förhindrar att massorna mellan pålarna faller in i gropen. om förhållandena tillåter kan utfackningen även utföras med sprutbetong, stabilisering, injektering eller  med träplank.

 

Berliner Spont

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion
Ersätter spont vid installation i grovkornig och/eller blockig jord

Process

Berlinerspont utförs vanligen tillsammans med hammarband, stämp eller stag. Beroende på lastsituation behöver sponten stöttas på en eller flera nivåer. Hammarbandet fördelar lasten längs väggen vilken sedan tas upp av balkar eller stag förankrade i jord eller i berg.

Mindre schaktdjup erfordrar ingen förankring och spont kan utföras som konsol.

Fördelar

Kan installeras i grovkornig och/eller blockig jord
Mindre vibration under installation

Kvalitetssäkran

För att säkerställa säkerställa placering, vertikalitet och strukturell integritet av våra pålväggar använder vi  de senaste analysmetoderna, tekniken och bästa praxis.