Om ett byggprojekt måste övervaka konstruktions- och/eller markrörelser samt omgivande faktorer som temperatur, buller eller vibrationer, kan Keller Grundläggning utforma och installera instrumentering, tillhandahålla programvaran som samlar informationen samt presentera den i ett användarvänligt format.