Om ett byggprojekt måste övervaka konstruktions- eller markrörelser omgivnade faktorer som temperatur, buller eller vibrationer, kan Keller Grundläggning utforma och installera instrumentering, tillhandahålla programvaran som samlar informationen samt presentera den i ett lättanvänt format.