En markförstärkningsteknik där lastbärande pelare av grus eller krossad sten installeras med Keller-byggda maskiner. Kan utföras som delvis eller helt ingjutna pelare eller installeras med en kringliggande geotextil.

Vibro stone columns illustration

Vanligt användningsområde

Markförstärkning för ökad bärighet
Sättningsreduktion

Process

Torrt krossmaterial matas ut från botten av en vibrator och packas samtidigt som vibratorn och matningsstången förs uppåt. Stenpelare kan utföras i de flesta jordar och ökar jordens styvhet och hållfasthet samtidigt vilket leder till att sättningar reduceras vid belastning.

Fördelar

Sättningsreducerande
Ökad bärighet
Låg klimatpåverkan