Prefabricerade Vertikaldräner består av en prefabricerad remsa som är utformad för optimal vattenströmning. Installeringsmetoden är väldigt snabb och enkel.

Wick / PVDs / band drains illustration

Vanligt användningsområde

Järnvägs- eller vägbankar på lös jord, gruvavfall och muddringsmassor

Process

Dränerna trycks ner till erfordrat djup och kapas vid marknivå. När ett rutmönster av vertikaldräner har installerats minskas dräneringsvägarnas längd för porvattnet avsevärt, vilket accelererar konsolideringsprocessen.

Fördelar

Hög produktionskapacitet
kostnadseffektivt
Påskyndar konsolideringsförloppet genom ökad genomsläpplighet av vatten