Då lösa jordar avlastas kan de svälla vilket resulterar i att marken häver sig. Även relativt små deformationer kan leda till allvarliga skador på konstruktioner. Keller Grundläggning har metoderna att minimera risken för markhävning.