När lösa jordar sväller och inte kan expandera nedåt eller i sidled, häver sig marken uppåt i motsats till sättning i marken. Även om deformationerna kan vara relativt små kan hävningar fortfarande leda till allvarliga skador på konstruktioner. Keller Grundläggning tillhandahåller de bästa lösningarna för att minimera hävningar samt för att stabilisera konstruktioner.