Ökande markanvändning driver ett behov av att använda mer industritomter som ofta kräver grundvatten- och marksanering för att minska föroreningar. Keller Grundläggning är den ideala samarbetspartnern för saneringsprojekt och erbjuder den optimala lösningen för att göra förorenad mark lämplig för utveckling och återanvändning.