Keller Grundläggning erbjuder ett komplett utbud av tjänster för den marina marknaden. Detta inkluderar konstruktion av nya hamnar, bryggor och kajer samt förlängning och restaurering av befintliga konstruktioner. Vi har också lösningar för tidvattenbarriärer, åtgärder för översvämning och kustskyddssystem.