Spont är en typ av stödkonstruktion som används vid schakter som är begränsade av kringliggande byggnader eller anläggningar. Spont används vanligtvis i urban miljö och medför att schakten kan utföras vertikalt utan slänter. Spont kan installeras genom att slås eller vibreras ner i marken. Om snäva restriktioner gällande buller finns kan spont installeras med en så kallad silent piler.

Spont technique image

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion
Kassuner i vatten
Flödesbarriärer

Process

Stödkonstruktion i form av spont innebär att stålplankor drivs ner i marken till avsett djup. Varje planka har ett lås i vilken nästa planka träs i vilket skapar en tät vägg. Bakåtförankringar och/eller hammarband samt stämp används för att stötta upp och förankra spontkonstruktionen.

Spont kan kombineras med diverse injekteringar för en i absolut möjligaste mån vattentät schakt.

Fördelar

Ett hållbart alternativ tillverkat av återvunnet stål
I olika varianter i storlek och vik
Temporär spont kan återanvändas
Lång livslängd
Omedelbar barriär