Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare och fundament. Den kan  installeras med både vibrations- och vibrationsfria riggar.

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion för parkeringshus, källare, pumphus, fundament med mera
Konstruera kassuner
Konstruera vattenväggar och vattentäta skott
Skapa barriärer för grundvattenflöde

Process

Stödkonstruktioner utförs genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflöde samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom stålplåtar med låsande kanter.

Bakåtförankringar och/eller hammarband samt stämp kan inkluderas för att ge ytterligare stöd åt spontkonstruktionen.

Kallvalsad spont ger mindre vattenbeständighet men kan vara mer kostnadseffektiv och tillgänglig. Traditionell varmvalsad spont ger bättre vattenbeständighet. För att minska permeabiliteten kan tätningsmedel installeras alla former av spontning.

Fördelar

Spont är ett hållbart alternativ då den kan återanvändas om konstruktionen är temporär samt tillverkad av återvunnet stål
Finns i många olika varianter i storlek och vik
Omedelbar barriär för att förhindra ras och vatten under utgrävning
Permanent spont är utformade för att ge lång livslängd

Kvalitetssäkran

Keller har en maskinpark av moderna och säkra riggar som är tillgängliga för att utföra spontinstallationer av alla slag i olika miljöer. Med en egen konstruktionsavdelning kan vi anpassa en kostnadseffektiv lösning för var projekt och decennier av erfarenhet gör att vi kan undvika fallgropar i konstruktionen och utförande.