Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Kan  installeras med både vibrations- och vibrationsfria riggar.

Vanligt användningsområde

Stödkonstruktion för parkeringshus, källare, pumphus, fundament etc.
Konstruera kassuner
Konstruera vattenväggar och vattentäta skott
Skapa barriärer för grundvattenflödet

Process

Stödkonstruktioner utförs genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom stålplåtar med låsande kanter.

Bakåtförankringar och/eller hammarband och stämp kan inkluderas för att ge ytterligare stöd åt spontkonstruktionen.

Kallvalsad spont ger mindre vattenbeständighet men kan vara mer kostnadseffektiv och tillgänglig. Varmvalsad spont är mer traditionell och ger bättre vattenbeständighet. Tätningsmedel kan installeras alla former av spontning för att minska permeabiliteten.

Fördelar

Spont är ett hållbart alternativ då sponten kan återanvändas om konstruktionen är temporär samt att den är tillverkad av återvunnet stål
Finns i många olika varianter beträffande storlek och vik
Omedelbar barriär för att förhindra ras och vatten under utgrävning
Permanent spont är utformade för att ge lång livslängd

Kvalitetssäkran

Keller har en flotta av moderna och säkra riggar som är tillgängliga för att utföra spontinstallationer av alla slag och i olika miljöer. Med egen konstruktionsavdelning kan vi anpassa en kostnadseffektiv lösning för varje projekt och decennier av erfarenhet gör att vi kan undvika fallgropar i konstruktionen och utförande.