I veckan hade Keller Grundläggning äran att gästföreläsa på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. På plats delade Robert Thurner och Carl Jonsson med sig av sina kunskaper om grundförstärkningsmetoder till intresserade tredjeårselever i kursen Infrastruktur. 

-   Från Kellers sida försöker vi alltid ha ett gott samarbete med landets lärosäten. Tidigare mestadels i forskningsprojekt och examensarbeten, men nu även som gästföreläsare. Vi uppskattar förtroendet från Chalmers. Det är alltid kul att få träffa morgondagens ingenjörer så vi kommer gärna tillbaka, säger Carl Jonsson.

Vi hoppas vår medverkan har skapat i en bättre förståelse om samhällsbyggnad och infrastruktur. 

CJC
Carl Jonsson, Team Leader Design Engineering på Keller Grundläggning, föreläser på Chalmers tekniska högskola.
Published on