Keller står för stödkonstruktionen när Oslo bygger nytt sjukhus

Radiumhospitalet 2

Projektet

Under 2017 beslutade Oslo kommun att investera i en ombyggnation av det befintliga röntgensjukhuset, Radiumhospitalet. Projektet fick hög prioritet på grund av den betydande tillväxten i Osloregionen. Det första protoncentret i Norge med avancerad teknik inom strålterapi kommer att etableras i anläggningens lokaler. De nya klinikbyggnaderna kommer att vara i full drift 2024.

Utmaningen

Arbete i sensitiv jord av siltig lös lera och kvicklera. Närhet till, fullt operativ, existerande verksamhet av Radiumhospitalet vilket krävde särskild hänsyn. Utförande av 2,0 m diameter jetpelare från den befintliga sjukhuskällaren. Sekvenseringsarbete för att maximera produktionen, I detta fall upp till sju borr-riggar på plats samtidigt. Eliminera risken av att grundvatten tränger in i schaktgropen.

Lösningen

Vattenborrning med dubbel rotationsenhet för att minimera störningar av den omgivande jorden. Realtidsövervakning av stödväggars rörelse, lutningsmätningar och ankarlastceller. ACI® används för att säkerställa korrekt installation av jetinjekteringskolumner.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Sykehusbygg

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Geoteknikk

Huvudentreprenörer

HAB Construction

Radiumhospitalet