DTH hammare minimerar påverkan av intilliggande högsensitiv lera

Norcem

Projektet

Projektet är en del av CO2-reduceringsanläggningen för Norcems cementfabrik i Brevik. CO2-utsläpp kommer att fångas upp och lagras i tidigare petroliumreservoarer. Anläggningen skall tas i drift från och med 2024 års tredje kvartal. Keller har blivit tilldelade kontraktet för pålningen av denna nya fabriksdel.

Utmaningen

Utmanande geoteknik med blöta och högsensitiva lager av lera överlagrandes morän med stor mäktighet. Cementfabrik i full drift under arbetet resulterade i komplex logistik och litet utrymme för material och maskiner. Stora avstånd mellan ingång, blandarstation och arbetsområde.

Lösningen

Vattendriven DTH hammare för att minimera påverkan på intilliggande känsliga jordlager och existerande pålar I marken. Kontinuerliga materielleveranser och lagring inne på arbetsområdet på ett sätt som reducerar behovet för lagringsyta.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Norcem

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

HAB Construction