Schaktgropsstöd för sanering av förorenad jord

Bobergsgatan

Projektet

Peab Anläggning utför saneringsarbeten på området vid Ropsten. En del av saneringen inkluderar en schaktgrop bredvid ett existerande värmeverk. För att skydda värmeverket från sättningar och för att stödja den omkringliggande jorden så bygger Keller en RD-pålvägg som också inkluderar några stag och vallande balkar.

Utmaningen

Jorden i området där arbetet kommer att utföras är förorenat med till exempel bensen och andra bensinprodukter. Området kommer att omvandlas till ett boendeområde vilket innebär att just nu finns det ingen bra vattenkälla tillgänglig. Jordförhållandena och berggrundsnivån avviker till stor del från designen.

Lösningen

Keller hjälpte till genom att anordna en tilläggsvattenkälla genom att pumpa närliggande bräckt vatten genom extra filter för att hantera borrningen. Genom att förlänga RD-pålarna kunde Keller hantera utmaningarna orsakade av den avvikande berggrundsnivån.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholms stad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab