Flexibilitet, nära samarbete och snabba beslut ger bästa lösningen

S1

Projektet

Detta är för Keller del två i projektet Sockenplan som är YIT´s entreprenad i projektet med utbyggnaden av tunnelbanans blå linje. Entreprenaden omfattar en stödkonstruktion mot en skola för att arbetet med en cut- and covertunnel skall kunna utföras.

Utmaningen

Skolan är grundlagd med slagna betongpålar där sättning ej får förekomma. Större avstånd till berg än förväntat i del av området. Långa och tunga RD-rör skall borras. Flera pågående arbeten på arbetsområdet samtidigt. Kraftigt släntberg i ett område.

Lösningen

Bakom RD väggen mot skolan utfördes jordförstärkning med tre rader jetinjektering som installerade etappvis och i olika sekvenser. Skickliga yrkesarbetare och erfarna operatörer. Tydliga avgränsningar inom arbetsområdet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Region Stockholm

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

YIT Sverige