Flexibilitet, nära samarbete och snabba beslut ger bästa lösningen

Sp1

Projektet

Stockholm växer och utbyggnad av tunnelbana pågår. Denna första etapp är en del av blå linjen. I entreprenaden skall det utföras tillfälliga stödkonstruktioner, jord och bergschakt för en cut- and covertunnel samt en bergtunnel. Kellers åtagande är stödkonstruktionen, en spont som skall förankras med stag och dubb och sedan tätas med jetinjektering. Arbetet för Keller är en utförandeentreprenad, där YIT ansvarar för design och projektering.

Utmaningen

Flera pågående arbeten samtidigt på arbetsytan och en mängd med material som skall användas i produktionen som behöver förberedas. Kort produktionstid och vissa mindre förändringar.

Lösningen

Nära samarbete med beställare och deras konstruktör för snabba beslut och möjlighet arbeta vidare när problem eller förändring inträffat.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Region Stockholm

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

YIT Sverige