Keller löser spont på kort varsel

Farstanäs

Projektet

För utbyggnad av Södertäljes ledningsnät fanns ett behov av spont inför anläggningen av en ny pumpstation i Järna, söder om Stockholm. Keller fick förfrågan av Peab anläggning om en utförandeentreprenad och hade möjligheten att starta upp med kort varsel. Då bergnivån var okänd offererade Keller två lösningar. En där bergnivån var låg med två hammarbandsnivåer och en om berget låg högt med en hammarbandsnivå samt bergdubb.

Utmaningen

Vid produktionsstart visade det sig att berget låg högre än förväntat och Keller fick snabbt ställa om till alternativ två och kunde utan dröjsmål etablera material och personal för att påbörja borrningen.

Lösningen

Inom en vecka från start hade Keller lyckats vibrera sponten, borra dubbarna och montera hammarbandet. Tack vare ett mycket gott samarbete genomfördes projektet smidigt och tillfredsställande för kund.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Peab

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Telge energi