Svårspontat projekt från pråm i Stockholms innerstad

KSM

Projektet

Under sista delen av 2022 startade renovering av Kajer på två platser i Stockholm, Klara Mälarstrand och Söder Mälarstrand. Båda projekten utfördes av Peab där Keller Grundläggning fick uppdraget att installera spont från pråm.

Utmaningen

Då efterfrågat material inte fanns tillgängligt i Europa fick Keller leta efter spont i övriga delar av världen. Detta fanns tillgängligt i USA och materialet transporterades med båt till Sverige. Sjöbotten vid Klara Mälarstrand var svårspontad vilket medförde att vi inte nådde ner till planerat djup och fick pausa arbetet.

Lösningen

Bred inköpskanal där tillgänglig spont kunde finnas utanför Sverige och Europa. Öppen dialog med beställare för att informera om leveranstid samt tät dialog med Peab. Extra grävning utfördes vid Klara Mälarstrand och Peab förde dialog med konstruktör som kunde tillåta annat förankringsdjup. Samordning mellan marin- samt spontpersonal för att få arbetet att fungera på en begränsad arbetsplats.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholms hamnar

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab