Masstabilisering stabiliserar sensitiv lera i Lörenskog, Norge

Sp

Projektet

Agaia AS kontrakterades som huvudentreprenör för att bygga en ny park mellan Sverres vei och Sigurds i Lørenskog. Keller anlitades för att stabilisera den sensitiva leran genom masstabilisering. Masstabiliseringen utfördes med en 35tons grävare med en 7m lång bom samt tillhörande inblandningsverktyg.

Utmaningen

Utmaningen var främst att få ett bra arbetsflöde ihop med huvudentreprenören samt att få all sensitiv lera stabiliserad.

Lösningen

Lösningen var att stabilisera med masstabiliseringstekniken istället för vanlig djupstabilisering med kalkcementpelarmaskin. Metoden valdes då det var ett begränsat djup ner till berg i området, och detta gjorde det möjligt för grävmaskinen att nå maxdjupet med sin 7m långa arm och tillhörande blandningsverktyg. Masstabiliseringen installerades genom att vispa in en bindemedelsmängd på 40kg/m³ i 1x5m stora celler, en dator på maskin säkerställde att all lera stabiliserades. CPT-provning utfördes för att säkerställa att den stabiliserade marken fått en tillräcklig genomsnittlig skjuvhållfasthet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Lörenskog kommun

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Agaia AS