Masstabilisering får ordning på kvickleran

Molde

Projektet

I samband med schaktarbeten för en ny avloppsledning i Amtmannvegen, Molde, upptäcktes ett lokalt mindre skred av kvicklera i schaktgropen av beställaren Molde Vann og Avløp KF. Arbetet avstannade och återupptogs först när en säker lösning tagits fram.

Utmaningen

Utmaningen i projektet var att säkerställa kontinuitet av installation i samarbete med Molde Vann og Avløp KF och entreprenör.

Lösningen

Bindemedel installerades i celler om 2 x 4m på vardera sida om schakten. Ett datorsystem såg till att all volym i varje cell behandlades med den avsedda bindemedelsmängden. Utförda tester visade att kvickleran var stabiliserad, men kopplingen mot berggrunden var inte optimal. Som ett resultat beslutades det att även stabilisera mitten av schakten vilket i gengäld gav en bättre arbetsplattform. Arbetena med avloppsledningen kunde sedan fortsätta.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Molde kommun

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Keller Geoteknikk