Keller Grundläggning, Geoteknikk och Grundbau uppdaterar bro 

Engelöya

Projektet

”Engeløyabrua Project" är Fjordland kommuns infrastrukturarbete för att uppgradera den enda bron mellan Engelöja och fastlandet. Den befintliga bron skall ersättas med en ny brostruktur under år 2024. Fundamenten för denna bro består av 84 stålpålar med en diameter på 1016 mm borrade i bra berg.

Utmaningen

Arbete från pråm nära brostrukturen med vattendjup upp till 25m. Högt ställda miljökrav för att skydda den lokala miljön samt närliggande fiskodlingar. Strikta kvalitetstoleranser för montering av stålpålar.

Lösningen

Teknik för borrning med Reverse Circulation (RC) för att mildra sedimentföroreningen av vattnet, genom att istället samla upp borrkaxet. GPS-system för att säkerställa att borrvinkel, azimut, position och sluthöjd uppfylls oavsett tidvattennivån.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Fjordland kommun

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Implenia Norge AS